Kệ treo lắp âm tủ trên NEWERA rộng 700mm

Giá sản phẩm: 5.060.000đ

Mã sản phẩm: NE8170E

Khu vực bán: Toàn quốc